Noklikšķiniet uz fotogrāfijas un skatieties preses konferences video

 

Par GISTAR

GISTAR
- daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni.

Gremošanas sistēmas audzēji sastāda lielu daļu no kopējā audzēju skaita visā pasaulē un katru gadu tiek diagnosticēti 3.88 miljoni jauni saslimšanas gadījumi, kā arī no gremošanas sistēmas audzējiem katru gadu mirst 2.83 miljonu cilvēku.

Kolorektālais (resnās un taisnās zarnas) vēzis un kuņģa vēzis ir visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji. Daudzus no vēža gadījumiem ir iespējams novērst: diagnosticējot ļaundabīgo procesu savlaicīgi, lielāko daļu no audzējiem (tai skaitā arī kolorektālo un kuņģa vēzi) ir iespējams veiksmīgi ārstēt.

GISTAR pētījuma protokols ir pieejams šeit:
http://bmjopen.bmj.com/

GISTAR – Latvijas universitātes (LU) un starptautisku ekspertu atbalstīta iniciatīva pētīt gremošanas trakta audzēju skrīninga iespējas, to agrīnu diagnostiku un procesa efektivitāti. GISTAR pētījuma koncepcija izstrādāta, pamatojoties uz LU Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplinārā izpētes grupa” Nr.2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016 http://www.vezaizpete.lu.lv/projekts rezultātiem.

Zinātniskais pētījums izstrādāts, lai meklētu jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai augsta riska zonās.

 

 

Veseli indivīdi vecumā no 40 līdz 64 gadiem tiks uzaicināti labprātīgi piedalīties zinātniskajā projektā. Tiks aizpildīta anekta, kas apkopo dzīvesveida faktorus, kā arī iepriekšējās saslimšanas un sūdzības. Daļa dalībnieku, kura būs izteikusi vēlmi piedalīties projektā, tiks uzaicināta turpmākajiem izmeklējumiem. Dalībnieku atlase notiks pēc nejaušības principa, bet  tiem dalībniekiem, kuriem būs nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība, tiks rekomendēts veikt diagnostiskos testus. Atlasīto dalībnieku  grupai tiks piedāvāts nodot asins analīzes, lai identificētu kuņģa atrofijas pazīmes (stāvoklis, kam raksturīgs pastiprināts kuņģa vēždraudes risks) un veikt slēpto asins piejaukuma noteikšanas testu  izkārnījumos jeb fēcēs (lai atlasītu pacientus ar paaugstinātu kolorektālā vēža risku). Pacienti,  kuriem tests būs pozitīvs (novērotas novirzes no normas), tiks uzaicināti turpmākiem izmeklējumiem. Tiek plānota arī tālāka projektā iesaistīto pacientu novērošana 10-15 gadu periodā.
SAISTĪTIE PROJEKTI
 
"Kuņģa vēža izlatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu" (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) - EUROHELICAN
 

 

Projekta "Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu" (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) jeb saīsinājumā – EUROHELICAN ietvaros tiek izvērtētas un attīstītas profilakses pasākumu stratēģijas. Slovēnijā tiek veikta H. pylori testēšana un baktērijas izskaušana 30 – 34 gadus vecu iedzīvotāju grupā. Savukārt Latvijā, balstoties uz jau iepriekš veiktās izpētes, tiek veikta H. pylori testēšanas un baktērijas izskaušanas stratēģijas ilgtermiņa ietekmes analīze.
Projektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai kopā ar Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (International Agency for Research on Cancer (IARC) of the World Health Organization (WHO)) ekspertiem izstrādātu rekomendācijas kuņģa vēža profilakses pasākumu ieviešanai un to efektivitātes izvērtēšanai Eiropas līmenī.
Izveidotās vadlīnijas un rekomendācijas Eiropas valstīm palīdzēs iekļaut šos kuņģa vēža profilakses pasākumus savās veselības aprūpes prioritātēs.
Projekta identifikācijas numurs: 101079944
Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (viens no sadarbības partneriem starptautiskā konsorcijā)
Projekta īstenošanas struktūrvienība: LU ir Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.
Projekta vadītājs: Mārcis Leja
Projekta sadarbības partneri: vadošais partneris - Slovēnijas Nacionālais Sabiedrības veselības institūts (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (International Agency for Research on Cancer – IARC, Francija), Nantes universitātes slimnīca (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centrs (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija)
Projekta īstenošanas periods: no 01.11.2022. līdz 30.04.2025. (30 mēneši)
Projekta kopējais finansējums: 500 005.65 EUR (LU daļa, tostarp ES programmas ES – veselībai finansējums 80% - 400 004.52 EUR, nacionālais finansējums 20% - 100 001.33 EUR)

 


Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.
Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2023 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.